Välkommen till oss!

Vi är en centralt belägen klinik mellan Stureplan och Östermalmstorg, en klinik för allmäntandvård men med specialisering inom estetisk tandvård. Tandläkare Clas Oscarsson har lång erfarenhet inom estetisk tandvård och håller sig med spetskompetens genom fortlöpande specialutbildningar.

Tandläkare Clas Oscarsson sitter dessutom med i styrelsen för olika föreningar vars syfte är att vidarebefordra efterutbildningar till kollegor och han är dessutom själv kursgivare för kurser inom estetisk tandvård.

Kliniken försöker förutom fortlöpande efterutbildningar även hålla sig uppdaterad vad gäller modern digital teknik

CORONAINFORMATION   (uppdaterat 2020.06.04)

Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och håller oss löpande uppdaterade.

Vi jobbar som vanligt fr.o.m. 1/6

Vi börjar succesivt försöka att kalla in våra patienter innan sommaren och vår plan är väl att jobba fram till 2/7 och därefter ha stängt för 5 veckors semester.  Om Ni som patient vill ha vård innan sommarledigheten så är det bra att Ni hör av Er så snart som möjligt.

Öppettider vecka 23 (1/6 – 5/6): fredag – stängt för utbildning,   vecka 24 (8/6-12/6) måndag-tisdag, torsdag 08.00-17.00, onsdag 08.00-13.00, fredag 09.00-15.00

Vi fortsätter som vanligt med att bedriva god vård med förnuftigt tänkande, men jobbar extra hårt med hygienen på kliniken och oss själva

Patienter med symptom från luftvägar skall avstå från tandbehandling i dagsläget.

Riskpatienter bör avstå från behandling: Äldre patienter med underliggande sjukdom, Hjärt-Kärlsjuka, Högt blodtryck, Cancerbehandlad, Svårinställd diabetes, KOL, Rökare

Akuta besvär

 

Om du har akuta besvär ring jourmobilen 
076-611 10 70
eller till City Akuten på 
010-601 02 01

Clas Oscarsson

Tandläkare

Clas Oscarsson började redan under utbildningen på tandläkarhögskolan att intressera sig för estetisk tandvård och utförde redan i slutet 1980-talet sina första skalfasader. Han började redan 1990 att regelbundet besöka kliniker i USA och gå utbildningar inom området estetisk tandvård. Han är medlem i ett flertal svenska och internationella föreningar med syfte att utveckla denna disciplin och han är dessutom engagerad i utbildningar inom estetisk tandvård.

Han har lång erfarenhet av kron- och broprotetik och har till dags dato utfört mer än 20.000 st. kron- och broled. Han går regelbundet kurser i ny teknik inom detta område och tillhör några föreningar som träffas och diskuterar olika fall, samt dessutom har han under en tid jobbat som lärare inom detta område på studentkliniken vid Tandläkarhögskolan i Umeå.

Hans specialintresse ligger i stora rekonstrueringar som kräver mycket planering mellan tandläkare, tandtekniker och patienten och även ibland tillsammans

Kompositmaterial och dess hantering har även det blivit ett av Clas specialintressen och han har haft förmånen att gå många praktiska kurser för världens främsta inom detta område. Dessutom jobbar Tandläkare Clas Oscarsson numera tillsammans med Tandläkarförbundet, med att arrangera kurser i detta och agera kursgivare inom landet. Clas Oscarsson sitter också i styrelsen för SACD (Swedish Academy of Cosmetic Dentistry).

Ingalill Erlandsson

Tandsköterska

Ingalill har jobbat många år med Clas. Tillsammans utgör de ett varmt och omhändertagande team.

Tandläkare Clas Oscarsson började redan under utbildningen på tandläkarhögskolan att intressera sig för estetisk tandvård och utförde redan i slutet 1980-talet sina första skalfasader. Han började redan 1990 att regelbundet besöka kliniker i USA och gå utbildningar inom området estetisk tandvård. Han är medlem i ett flertal svenska och internationella föreningar med syfte att utveckla denna disciplin och han är dessutom engagerad i utbildningar inom estetisk tandvård.