Även om Tandläkare Clas Oscarsson är specialutbildad för att utföra omfattande rekonstruktioner samt estetisk och kosmetisk tandvård så är det vi oftast håller på med s.k. allmän tandvård, d.v.s. undersökningar, lagningar, tandstensborttagning, m.m. Målsättningen är att ge dig en problemfri mun med maximal funktion.

Tandsten / inflammation

Orsaken till tandsten är många och förvärras av många faktorer, bl.a. rökning. Kombinationen av tandsten och dålig munhygien hör inte till den bästa och leder ofta då till nästa problem, tandlossning.

Tandlossning

Tandlossning (Parodontit) innebär att man förlorar stödjevävnaden kring tänderna, vilket orsakas av bakterier. Tandlossning föregås oftast av kronisk inflammation i tandköttet p.g.a. plaque och tandsten.

Tandborttagning

Det vi tandläkare kallas för extraktion är idag inte alls lika vanligt som tidigare eftersom tandhälsan blivit så mycket bättre samt att vi försöker spara originaldelarna så långt som möjligt.

Antiapnéskena

Snarkning är ett större problem i samhället än vi anar och orsakas ofta av en förslappning i svalget som tyvärr ofta kommer med ökad ålder och förvärras av övervikt, alkohol m.m.

Lagningar

Det vi absolut oftast gör är trots allt vanliga lagningar och idag har material och tekniker utvecklats så mycket att man uppnår ett väldigt bra resultat. Vi använder oss uteslutande av kompositmaterial, det vi i vardagstal kallar för plaster.

Krona / bro

Krona innebär att vi slipar ned tanden för att få utrymme för tandteknikerna att tillverka en individuellt utformad porslinstand som sedan cementeras fast.

Protes

Med proteser menar vi när man helt eller delvis saknar sina tänder och ersätter det med något löstagbart.

Rotbehandling

Rotfyllning är för många ett värdeladdat ord och låter fasansfullt, men oftast är det ett väldigt enkelt och tämligen smärtfritt ingrepp.

Skalfasader

Fasader används oftast då tänderna har ett oestetiskt utseende till följd av skador, missfärgningar, snedställningar m.m.

Käkkirurgi

Med käkkirurgi menas att vi utför operativa ingrepp, t.ex. operativt avlägsna visdomständer och även implantatbehandlingar, se Implantat.